Kurs masażu kamieniami – nowe terminy

Terminy: 22.08; 10.10
Program kursu:

– historia masażu kamieniami
– rodzaje kamieni używanych do masażu
– wpływ masażu kamieniami na organizm
– przeciwskazania do masażu
– zasady higieny podczas masażu
– przygotowanie stanowiska pracy
– przygotowanie kamieni do masażu
– konserwacja sprzętu
– technika masażu kamieniami
– trening praktyczny


Wyposażając u nas gabinet, szkolenia

otrzymasz w prezencie!