Szkolenia refundowane przez Urząd Pracy

Jeśli chcesz korzystać z bezpłatnych szkoleń powinieneś:

  1. być zarejestrowany w Urzędzie Pracy
  2. być zdecydowany na rozpoczęcie własnej działalności lub pracować lecz znajdować się w okresie wypowiedzenia


Jako to zrobić:

1. Należy się zapoznać  z art. 14-18 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z późniejszymi zmianami.

2. Następnie zgłosić się do Urzędu Pracy i nawiązać kontakt z doradcą zawodowym lub działem szkoleń.

3. Wskazać pracownikom urzędu placówkę szkoleniową – BeautyExpert wraz z adresem i numerem telefonu:
BeautyExpert
ul. Działkowa 19a
65-767 Zielona Góra
727 60 40 60, 607 412 001
www.beautyexpert.edu.pl
biuro@beautyexpert.zgora.pl

4. Podać informację dotyczącej naszego Wpisu do Rejestru Instytucji Szkolących przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy obejmującego teren całego kraju i widniejącego pod numerem ewidencyjnym: 2.08/00024/2012.

5. Napisać podanie z prośbą o zgodę do UP na indywidualne szkolenie w BeautyExpert, podanie nazwy i kosztu szkolenia, które wzbudziło zainteresowanie.

Koszty szkolenia są finansowane przez Urząd Pracy.

W razie jakichkolwiek pytań, napisz lub zadzwoń do nas.

BeautyExpert
ul. Działkowa 19a
65-767 Zielona Góra
727 60 40 60, 607 412 001
www.beautyexpert.edu.pl


Wyposażając u nas gabinet, szkolenia

otrzymasz w prezencie!