Szkolenia z Urzędu Pracy

Osoby bezrobotne, które chcą skorzystać ze szkoleń refundowanych przez Urząd Pracy mogą składać wnioski  ☑☑☑ środki są już dostępne

Również KFS ❤ Krajowy Fundusz Szkoleniowy ❤ dofinansowania dla pracodawców ✋ otrzymaj nawet 11 tyś na szkolenia

Oferta dla osób składających wnioski na wyposażenie gabinetu www.beautyexpert24.pl lub tel. 607-412-001, 68 453-88-98

Nie zwlekajcie bo pula jest ograniczona

Więcej informacji tutaj ⤵

Osoba zainteresowana bezpłatnymi szkoleniami dla bezrobotnych powinna:

▫być zarejestrowana w Urzędzie Pracy dodatkowo powinna mieć zapewnione miejsce pracy po ukończeniu kursu lub

▫powinna być zdecydowana na rozpoczęcie własnej działalności lub

▫pracująca lecz znajdująca się w okresie wypowiedzenia

Jako to zrobić:

1. Należy się zapoznać  z art. 14-18 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z późniejszymi zmianami.

2. Następnie zgłosić się do Urzędu Pracy i nawiązać kontakt z doradcą zawodowym lub działem szkoleń.

3. Wskazać pracownikom urzędu placówkę szkoleniową – BeautyExpert wraz z adresem i numerem telefonu:

BeautyExpert

ul. Działkowa 19a

65-767 Zielona Góra

Tel. 68 453 88 98

4. Podać informację dotyczącej naszego Wpisu do Rejestru Instytucji Szkolących przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy obejmującego teren całego kraju i widniejącego pod numerem ewidencyjnym: 2.08/00026/2015.

5. Napisać podanie z prośbą o zgodę do UP na indywidualne szkolenie w BeautyExpert, podanie nazwy i kosztu szkolenia, które wzbudziło zainteresowanie.

Koszty szkolenia są finansowane przez Urząd Pracy.

W razie jakichkolwiek pytań, napisz lub zadzwoń do nas.

 

BeautyExpert

ul. Działkowa 19a

65-767 Zielona Góra

Tel. 607 412 001

www.beauty-expert.com.pl


Wyposażając u nas gabinet, szkolenia

otrzymasz w prezencie!