Szkolenia z Urzędu Pracy

Szkolenia z Urzędu Pracy dla bezrobotnych i pracodawców.

Osoby bezrobotne, które chcą skorzystać ze szkoleń refundowanych przez Urząd Pracy mogą [...]


Bezpłatne/ refundowane szkolenia dla pracowników i pracodawców (KFS)

📌 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – WSZYSCY BEZ WZGLĘDU NA WIEK MOGĄ PODNIEŚĆ SWOJE KWALIFIKACJE 👍

❗ 100% dofinansowania, gdy pracodawca [...]