Zapisy

Regulamin:

§1. Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza i opłacenie zadatku. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz potwierdzenie, jesteś zapisana/ny na listę kursantów. Zadatek odliczany jest od kosztu kursu i jest bezzwrotna. Pozostałą część należy uregulować w pierwszym dniu szkolenia.

§2. Osoby, które z ważnych powodów nie mogły uczestniczyć w szkoleniu mogą odbyć je w ciągu pół roku. Odwołanie szkolenia ze strony kursanta w okresie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem wiąże się z utratą zadatku. Szkolenie można przełożyć tylko 1 raz.

§3. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora zadatek jest zwracany.

§4. Zadatek należy uregulować w ciągu 3 dni od zgłoszenia.

§5. Najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia podamy informacje dotyczące kursu. Będziemy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.

§6. W cenie szkolenia jest certyfikat w języku polskim, skrypt szkoleniowy, materiały do pracy podczas kursu, napoje i odzież ochronna

§7. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest podpisać listę obecności na kursie.

§8. Warunkiem  przystąpienia do egzaminu teoretycznego jest zrealizowanie 85% kursu (dotyczy kursów powyżej 40h).

§9. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest zaliczenie egzaminu teoretycznego (dotyczy kursów powyżej 40h).

§10. W celu zadbania o komfort nauki  w czasie trwania zajęć wykładowych by ułatwić wykładowcy prowadzenie zajęć i nie zakłócać nauki innym słuchaczom, telefon komórkowy musi być wyciszony. Rozmowy telefoniczne należy prowadzić poza obszarem sali wykładowej a konwersację pomiędzy kursantami należy prowadzić szeptem.

§10. Wspólnie dbamy o miłą i sympatyczną atmosferę na kursie, kulturę słownictwa oraz z należytym szacunkiem odnosimy się do wykładowców i asystentów prowadzących zajęcia. Kursant dba o powierzone mu produkty i sprzęt na zajęciach.

§11. Kursant wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku na naszej stronie internetowej oraz stronie funpage.

§12. Po zakończonych zajęciach kursant zobowiązany jest do posprzątania swojego miejsca pracy.

§13. Jeżeli kursant nie zaliczy egzaminu teoretycznego to drugie podejście jest  płatne 50zł.

§14. Jeżeli kursant nie zaliczy egzaminu praktycznego to drugie podejście jest płatne 100zł.

§15.Duplikaty Certyfikatów:  kursy od 4h do 40h/100zł,   80h/160zł,   120h/250zł.

§16. Certyfikaty w języku angielskim lub niemieckim płatne 50 zł.

§17 Kurs indywidualny 1-2 osoby, kurs grupowy 3-8 osób, szkoły roczne 10-16 osób

§18. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące kursów brane będą pod uwagę gdy zgłoszenie nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia.

* ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat

ADRES CENTRALI: Beauty Expert ul.Mieczykowa 18a, 65-012 Zielona Góra
NUMER KONTA: 11 1940 1076 3172 1880 0000 0000
W TYTULE – nazwa i termin szkolenia, imię i nazwisko jeśli przelew jest wykonywany z konta innej osoby oraz miasto w przypadku szkoły rocznej


Aktualności